Контакти

Администрация/ Administration:

Изпълнителен директор: Николай Тодоров/ Nikolay Todorov

Мобилен телефон / Mobile number: +359 877 107 333, +359 877 259 872

Електронна поща/ e-mail: office@neftochimic.com

 

Прес служба/ Press office:

Връзки с обществеността: Мария Коева/ Maria Koeva

Мобилен телефон / Mobile number: +359 887 107 333

Електронна поща/ e-mail:  press@neftochimic.com

Детско-юношеска школа/ Football Academy:

ДЮШ/ Football academy head coach: Господин Господинов/ Gospodin Gospodinov

Мобилен телефон / Mobile number: +359 887 565 624

Електронна поща/ e-mail: office@neftochimic.com

 

 

ПФК Нефтохимик Бургас 1962